Fr o m 10 juli 2018 och tills vidare gäller förbud mot alla former av öppen eld i skog och mark, även på iordningsställda grillplatser och i trangia- och storm- kök. Men det är tillåtet att grilla på egen tomt och – enligt länsstyrelsens hemsida – även i kolonilotter.

Förutsättningen är att grillen är upphöjd från marken och utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Ha alltid släckutrustning i beredskap när du grillar och släck kolelden/glöden med mycket vatten när du har grillat klart.

OBS. Räddningstjänsterna avråder dock från grillning över huvud taget på grund av den extrema torkan.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvar

Södertörns brandförsvarsförbund