Bilder från äppelmustning den 1-2 september 2018

Här hittar du bilder från när miljögruppen anordnade äppelmustning den 1-2 september 2018.

Foto: Charles Hammarsten