Midsommar

Föreningen arrangerar varje år midsommarfest med lövning av majstång, dans kring midsommarstång med mera. På midsommardagen ordnar vi lekar och tävling på fotbollsplanen. Då springer/lunkar vi också Skrubbaloppet. 

För att detta firande ska bli av behöver vi alla hjälpa till med arrangemanget. Ansvar för planering och genomförande involverar alla kolonister enligt nedan.

Var tredje år är man behjälplig i de olika stånden och vid skjutbanan mm, vart nionde år ingår man i midsommarkommittén med skyldighet att planera och genomföra midsommarafton och midsommardagen. Detta sker efter ett rullande schema som varje år anslås tillsammans med verksamhetsberättelsen.

Information om vilka som är ansvariga för midsommarfirandet se tabell.

ÅrLotterKommitté
2022131-197131-152
20231-6523-44
202466-13088-109
2025131-197 153-174
20261-6545-65
202766-130110-130
2028131-197175-197