Arbetsuppgifter

Det är inte bara på städdagarna vårt område behöver skötsel och omvårdnad. Alla vi kan göra någonting under hela sommaren oavsett om vi deltar på städdagen eller inte. Vi kan alla gemensamt ta ansvar för de allmänna områden som ligger närmast där vi själva bor.

De områdesansvariga är tillgängliga för frågor och förslag till att göra vårt område än mer trevligt än vad det är.

Vad?BeskrivingAnsvarig
Allmänningar Ska ha gräset klippt och se vårdade ut.Alla medlemmar
ParkeringsplatserSka rensas från gräs och ogräs vid grusparkering. Annars ska gräset hållas väl klippt.Alla medlemmar ansvarar för sin egen p-plats
De elskåp som finns inom området ska vara synliga.Ogräs och annat som skymmer elskåpen ska tas bort.Alla medlemmar
UthusenGrusgångar, blommor och växter behöver ses över och vårdas.Alla medlemmar
AnslagstavlornaAnslagstavlorna ska rensas från allt inaktuellt.Alla medlemmar
Rensning av brunnarnaAlla medlemmar
Senast ändrad: 30 juli, 2014