Bilder från vårt årsmöte 6 april 2019. Foto: Charles Hammarsten