Bilder från båtklubben 18 maj 2024

Bilder från 18 maj då Skrubbas båtklubb hade sin arbetsdag. 

Foto: Charles Hammarsten