Bilder från båtklubben 8 maj 2022

Bilder från 8 maj då Skrubbas båtklubb hade sin arbetsdag. 

Foto: Charles Hammarsten