Bilder från Gökottan 22 maj 2021

Bilder från Gökotta den 22 maj som anordnades av Skrubbas miljögrupp. Dagen startades klockan 06.00 och pågick i tre timmar. De såg ugglan och hade en fantastisk naturupplevelse tillsammans!

Gökotta är en svensk tradition att ge sig ut på fågelskådartur och picknick vid den tid på våren och morgonen då göken börjar gala. I delar av Sverige har det varit vanligt att fira gökotta, i synnerhet på Kristi himmelsfärdsdagen och förr även trefaldighetsdagen och dagarna före midsommar. Wikipedia

Foto: Charles Hammarsten