Bilder då Mona Löchen och Gunilla Bromér mottog fanan av landshövdingen

 

Foto: Charles Hammarsten