Bilder från sommarmötet 2022

Bilder från sommarmötet den 18 juni 2022 samt minnesstund för Mona Löchen.

Foto: Charles Hammarsten