Styrelsen genomför syn i området

Datum: 27 juni, 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Varje år genomför Styrelsen en så kallad syn!
Synen går ut på att Styrelsen går runt i området och kontrollerar att vi medlemmar tar väl hand om våra lotter med hus och påpekar i förekommande fall fel och brister. Vi genomför även en så kallad eftersyn.

Har någon svårigheter eller någon anledning till att inte kunna sköta om sin lott eller hus tillfälligt är det bra om det meddelas styrelsen.