Lämna miljöfarligt avfall 27 aug 2023

Samla ihop gamla färgburkar, kemikalier och mindre elavfall och lämna när mobila miljöstationen kommer. Då hjälps vi åt och förhindrar att kemikalier – och annat miljöfarligt avfall – kommer ut i naturen.

Söndag 27 augusti
Klockan 13.15–13.45
Vid återvinningsstationen intill fotbollsplanen

Turlista för alla stopp och info om sms-påminnelse finns på svoa.se/mobila