Lämna miljöfarligt avfall 27 aug 2023

OBS! Detta stopp är tyvärr sista gången Mobila miljöstationen kommer till oss, så passa på att rensa ut! Tips vart du efter detta tillfälle kan vända dig hittar du längre ner på sidan!

Samla ihop gamla färgburkar, kemikalier och mindre elavfall och lämna när mobila miljöstationen kommer. Då hjälps vi åt och förhindrar att kemikalier – och annat miljöfarligt avfall – kommer ut i naturen.

Söndag 27 augusti
Klockan 13.15–13.45
Vid återvinningsstationen intill fotbollsplanen

Istället hänvisas vi till andra tjänster och verksamheter:

ÅVC – Vantör
Miljöstation – Skarpnäck
Pop-up Återbruk – Brandparken
Mobil ÅVC – Gråhundsvägen vid Hemköp

Tider för våra mobila tjänster finns på www.svoa.se. Tider för 2024 publiceras i slutet av året.