Bilder från frö och plantbyte

Här följer några bilder från aktiviteten “Frö och plantbyte”