Delta i olika sysslor inom vår förening!

Bild av Gino Crescoli från Pixabay

Valberedningen söker medlemmar som är intresserade och brinner för att delta i olika sysslor inom föreningen.

Det mest akuta är att valberedningen har haft svårigheter att få in intressenter att anordna våra gemensamma och uppskattade aktiviteter som tex trivselkvällar. Du som känner att du skulle vilja samt kunna bidra med ditt engagemang får gärna meddela ditt intresse till valberedningen. Det går självklart också bra att tipsa oss om andra medlemmar än dig själv!

Exempel på andra sysslor inom föreningen: Styrelsearbete, funktionärer och områdesansvariga. Här kan du läsa arbetsbeskrivningar för styrelsens och andra roller inom föreningen.

Varenda liten insats räknas, och det är vi tillsammans som gör vår förening så fantastisk! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Tack!

Vill du veta mer kontakta någon av oss i valberedningen:

Lena Berggren, Centralvägen 33

Marita Beckeman, Flaggbergsstigen 8

Kaisa Sundelin, Centralvägen 37

Ps, Valberedningen kommer såklart att kontakta alla som redan idag har en roll inom föreningen.