Det finns möjlighet att äska pengar!

Har du någon eller några, idéer/ förslag som kan var till nytta eller nöje för oss alla i kolonin?

Lämna in ert förslag med en uppskattad kostnad så att vi får med det till nästa års budget senast 10 januari 2020.

Kontakta styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter