En stor tall har blåst ner vid krokvägen

Det vore bra om alla som varit ute nu efter de stormiga helgerna och sett kullfallna träd eller nedblåsta grenar kunde rapportera detta till styrelsen så vi kan rapportera vidare till staden.

Vi kan även då meddela berörda kolonister om några allvarliga skador har skett.

Tallen på Krokvägen är redan rapporterad till staden och staden har lovat ta hand om detta.