Förbundskongress 2013 i Karlstad

-Skrubba koloniträdgårdsförening representerade vid förbundets kongress i Karlstad den 17-18 augusti med vår sekreterare Gunilla Bromér och kassör Ingrid Norfors. Vår ordförande Mona Löchen var närvarande och representerade som ledamot ifrån förbundsstyrelsen. 140 kolonister från hela landet samlades på Gustaf Frödings hotell.

Läs: Förbundskongress 2013 i Karlstad

Utdrag från texten:

En enda motion hade kommit in från hela Sverige och den var från oss i Skrubba. Den handlade om växthusen som förbundsstyrelsen ställde sig bakom och som också enhälligt godtogs av kongressen.