Fortkörning och gupp

Att vi på alla sätt försöker få ner hastigheten inom området är bra! Men det har kommit till styrelsens kännedom att fler ramlat på de ”nygamla” gupp som grävts fram och skapats vilket inte är bra. Eftersom det är kolonisterna som på eget i initiativ gjort detta föreslår styrelsen att ni på kommande städdag diskuterar vad som blev bra och vad som blev fel och i så fall rättar till det.

Styrelsen har under sommaren tillfrågat några personer att bilda en arbetsgrupp för att se över frågan “hur kan vi få ned hastigheten inom området”. Det jobbas med detta och förhoppningsvis har vi flera förslag på åtgärd att presentera till kommande Årsmöte 2021.

Frågor och eller synpunkter till styrelsen

Vi får ibland frågor eller synpunkter från er medlemmar, både muntligen och via e-post. Vissa frågor kan besvaras direkt medans andra bör behandlas på ett styrelsemöte för att få en gemensam syn. Vi vill därför meddela er att kommande styrelsemöten är planerade till:

Lördag 12 september

Måndag 19 oktober

Måndag 7 december

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter