Fylla på sand vid badplatsen!

Sanden till badplatsen kommer vecka 26!
Alla som kan hjälpa till att fylla på med sand vid badplatsen är välkomna lördagen den 1 juli från kl 11.00
Vi ses!
Styrelsen