Inbrottsvåg i vårt koloniområde

Under denna vinter har vi tyvärr drabbats av en mängd inbrott i våra hus, betydligt mer än vanligt. I ett par hus har det även förekommit övernattningar. Vi är heller inte ensamma om detta. Våra grannföreningar är också drabbade även de mer än vanligt.

Den 21 januari kallade Skarpnäcks koloniområde styrelserna inom 7-klubben till ett möte där detta problem diskuterades och vi informerade varandra tillvägagångssätten i resp förening. Detta möte ledde till att en grupp tillsattes som fick till uppgift att arbeta vidare med olika former av inbrottsskydd. Resultatet av detta arbete kommer vi förhoppningsvis hinna få till vårt årsmöte.

Vid detta möte så hade Ekens koloniområde flest kända inbrott, därefter kom Listudden och sedan vi (procentuellt antal av oss i styrelserna kända inbrott i förhållande till antal stugor).

Vi i styrelsen tycker detta är jättetråkigt och för att vi ska ha någon möjlighet att kontrollera detta så ber vi dig att informera oss om och när du fått obehörig påhälsning. Det är också oerhört viktigt att du alltid gör en polisanmälan oavsett skadans storlek, tel 114 14. Polisen för statistik på inbrotten och på så sätt kan vi förhoppningsvis påverka att få polisens hjälp så att vi kan få ha vårt område i fred.

Har du inte varit ute vid din stuga ännu i vinter så åk ut och kolla. Tyvärr verkar det som om vi har haft påhälsning i övervägande delen av våra stugor. De flesta inbrotten har skett på ett fint sätt och det är inte synligt utifrån vägen eller från grannarna. Fönstren har ”lirkats” upp och sedan skjutits igen när de lämnat huset. Det är inte säkert att vi som varit ute har upptäckt alla påhälsningar.

Vi vill också uppmana alla er som har tillgång till vår hemsida på internet att se över att de kontaktuppgifter som finns i medlemsregistret. Det har många gånger varit svårt att få tag på vissa medlemmar.

/Styrelsen