Information från den årliga synen av våra stugor och trädgårdar

Den 1 juli gjorde styrelsen den årliga synen av våra stugor och trädgårdar.

Vår fokus låg i år på våra häckar som vi har ut mot vägarna. På årets Sommarmöte fick vi av Koloniträdgårdsförbundets trädgårds konsulent Solveig Sidblad, en föreläsning om olika sorter av häckar, omvårdnad och skötsel.

Ligusterhäckar som planterades när Skrubba anlades för ca 60 år sedan är den vanligaste häckplantan i de allra flesta koloniträdgårdsområdena. Häckarna hör till kulturhistorien likväl som de gamla koloniträdgårdsområdena. Ligusterhäckarna behöver samma vård och omsorg som våra rabatter med perenner och sommarblommor. Vi behöver rensa ur gräs och ogräs och ge ligustern näring (organisk) och lite ny jord, kanske vartannat år, och vi får inte heller glömma att vattna häcken!

Ligustern har grunda rötter, den blir därför mycket försvagad om vi låter den bli orensad, vi behöver också beskära grenarna varje år. En del beskär vid midsommar, en del efter blomningen som är i månadsskiftet juni-juli. Ungefär en tredjedel av de grenar som vuxit, (nya och gamla) behöver man klippa av, då kommer nya skott som är förgrenade, häcken blir då tät och inte endast långa upprättstående stammar! Är det så att häcken fått växa utan beskärning under lång tid, så går det bra att klippa ner den ganska ordentligt!  Finns det döda stammar, så köp en ny uppvuxen häckplanta och sätt i dess ställe.

Snörika vintrar och de eländiga sorkarna har försvagat häckarna de senaste åren så nu behöver vi renovera och vårda häckarna lite extra och framförallt ha tålamod! Trädgårdsarbete är att ha tålamod! Häckarna ger oss också förbättring av syret i luften och hjälper insekter och fåglar att berika vår miljö.

Det ligger i allas våra intresse att bevara och sköta om vårt område inklusive häckarna.

I övrigt är generella synpunkter (som alltid):

  • Varje medlem har skyldighet att hålla sin parkeringsplats rensad och välskött.
  • Alla träd och buskar ska hållas inom den egna tomtgränsen. De ska inte hänga ut över häckar eller staket mot vägen eller över grannens tomt
  • Häckarna ut mot vägen får vara högst en meter höga.

Det är en glädje att promenera i vårt område. Det ser trevligt ut och är en plats vi kan längta till under den långa vintern.

Låt oss hjälpas åt att sköta om och vårda vårt Skrubba!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen