Matavfall, kärlen ställs fram 2 maj

Nu till helgen i samband med städdagen 2 maj ställer vi fram de två matavfallskärlen, en vid varje bom som innan.

Inom ca en vecka kommer även ett tredje matkärl till Hus C.

Tack alla ni som sorterar soporna för biogas och för att hålla våra sophämtningskostnader nere!

Hälsningar, Miljögruppen