Motioner och nomineringar till Årets kolonist

Ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2018 för att kunna behandlas på Årsmötet. Nomineringar kan skickas till styrelsen@skrubba.se men motioner ska vara skriftliga och undertecknade och därmed skickas till:

Skrubba Koloniträdgårdsförening
c/o Gunilla Bromér
Enspännargatan 64
165 57 Hässelby