Motioner till årsmötet 2013

Har du något förslag på något som rör vårt område och förening?
Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag.
Tänk på att dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars 2013.

Motioner skickas via styrelsen@skrubba.se eller per post till:

Skrubba koloniträdgårdsförening
c/o Gunilla Bromér
Enspännargatan 64
165 57 Hässelby