Motioner till årsmötet 2014

Har du något förslag på något som rör vårt område och förening?
Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag.
Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars.

Motioner skickas via styrelsen@skrubba.se eller per post till:

Skrubba koloniträdgårdsförening
c/o Gunilla Bromér
Enspännargatan 64
165 57 Hässelby