Nominera förtroendevalda till Stockholms Koloniträdgårdar

Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda. I år är det många ånga ska väljas och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, därför hoppas Stockholms Koloniträdgårdar få kandidatförslag så snart som möjligt. 

Hur nominerar jag?

Du kan nominera direkt Skrubbas styrelse, dock senast den 14 april så att styrelsen hinner sammanställa och skickar över till valberedningen för Stockholms Koloniträdgårdar.

Föreslå någon/några/er själva! 
Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar 
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade.

Nominera till följande:

Ordförande, 2 år. (Örjan Sjödin är nu ordförande i Koloniträdgårdsförbundet och har avböjt omval.)
Styrelseledamöter 2 år, minst 2 personer.
Ersättare i styrelsen 1 år, minst 3 personer.
Revisorer + ersättare 1 år, 2+2 personer.

Ombud till Koloniträdgårdsförbundets Förbundsråd 1 år, ordinarie + ersättare, 8+8 personer. (Det är i Förbundsrådet regionernas medlemsföreningar har möjlighet att påverka förbundet verksamhet.)

I enlighet med stadgarna föreslår styrelsen 7 kommittéer med styrelsemedlemmar som sammankallande.

Fritidsträdgårdskommitté 1 år, 4 personer
Informationskommitté 1 år, 4 personer
Miljökommitté 1 år, 4 personer
Fritidsträdgårdskommitté 1 år, 4 personer
Stugföreningskommitté 1 år, 4 personer
Utbildningskommitté 1 år, 4 personer
Värderingskommitté 1 år, 4 personer