Nordiska Trädgårdars seminarieprogram är klart

FOR (FritidsOdlingens Riksorganisation) är medarrangör av Nordiska Trädgårdar (11-14 april) tillsammans med Stockholmsmässan. FOR ansvarar för delar av Trädgårdsmässan som Rådgivningsgatan, de Öppna föredragen samt Seminarierna. Här nedan hittar du årets seminarieprogram.

Fullständigt seminarieprogram (pdf), med reservation för ändringar

Mer information
Ytterligare information om seminarierna kan erhållas från FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation, tel. 08-556 930 89, for@fritidsodling.org eller annica@for.se