Nya bomnycklar

Enligt beslut på årsmötet kommer våra hänglås bytas ut. Inför bytet behöver du kvittera ut nya bomnycklar.

Varje lott får en nyckel men kommer få erlägga 200 kr i deposition (om du tidigare har erlagt 100 kr i deposition kommer det beloppet att räknas av).
Önskas fler nycklar får du betala för dessa.
En nyckel kostar 200 kr + 200 kr i deposition.
Ev betalning kommer tas ut i samband med höstarrendet.

Nycklarna är spärrade och numrerade. Då kan vi också hitta vem som ansvarar för nyckeln om den mot förmodan skulle försvinna.

Utkvittering av nya nycklar:
Målet är att de nya nycklarna kan kvitteras ut vid Föreningshuset direkt efter sommarmötet.

Har du inte möjlighet att närvara då har du ett tillfälle till:
Söndag den 22 juni mellan kl 13.00 – 14.30 hos kassören på Centralvägen 4

Har du inte möjlighet då heller:
Ring Ingrid Norfors, tel 070-580 00 91, för att få ny tid för utkvittering