Nya vägskyltar i området

Nu har vi satt upp nya vägskyltar i området!

Varning för farthinder

Skylten anger upphöjning som anlagts som fartdämpande åtgärd.


Gångfartsområde

Skylten anger att samtliga fordon (bil, cykel samt moped) ej får framföras i högre hastighet än gångfart, 7 km/tim.
Fordonsförare har väjningsplikt mot samtliga gående på vägen.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.