Nya vägskyltar i området

Nu har vi satt upp nya vägskyltar i området!

Varning för farthinder

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.


Gångfartsområde

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.