Odlarglädje 2016 & Miljödiplomering

Nu finns programmet för Odlarglädje 2016 tillgängligt samt info om miljödiplomeringen!

Odlarglädje 2016

Söndag 15 maj kl. 11.00 – 13.15 om Kompost. Föreningshuset. Skrubba

odlingsrådgivare Gunilla Göran

Söndag 29 maj kl. 13.00 – 15.15 om Blommor och Bin(biologisk mångfald).

Föreningshuset, Studieledare Kjell Eklind

Lördag 11 juni kl. 13.30 – ca.15.00 Release-fest Skrubba miljödiplomering, på

lekplatsen, Tipspromenad, Priser, Inspiration, Tårta och gott humör!

Söndag 21 augusti kl. 13.00 – 14.30 Frö och Plant-byte, Bin, Kompost och Högsta

Solrosen! Plats meddelas senare.

Lördag 3 september Halv/heldag, Studiebesök/Utflykt, preliminärt Linnea

koloniträdgårdsförening.

Alltid kaffe och bulla! Ev. ändringar kan göras i programmet, vänligen se anslag och

hemsida inför event.

Anmälningar tre dagar före tänkt datum till Gunilla G. 073-222 42 72

gunillagoran@hotmail.com

Varmt välkomna alla medlemmar till våra föreläsningar och olika

aktiviteter önskar miljö och studiegruppen,

Anita, Catrine, Gunilla, Gärd, Sigurd och Sonja

SkrubbaMiljödiplomering2016 

Odlarglädje 2016

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter