Odlarglädje – om odling och miljöarbete

Hej alla Skrubba kolonister!

Vi är några medlemmar som har bildat en grupp som vill ägna oss åt odling och miljöarbete. Det här första året arrangerar vi några föreläsningar om odling och studiebesök som rör frågor omkring sophantering och om våra toaletter.
Vid årsstämman tog vi upp några tankar om miljö-frågorna och glädjande nog anslöt sig några fler medlemmar till gruppen. Om du är intresserad av någon av de här frågorna är du varmt välkommen att delta! Du får gärna höra av dig till gunillagoran@hotmail.com, mobil 073-222 42 72.

Välkommen!

Odlarglädje
I “Odlarglädje” ingår Nina Hedman, Sigurd Nilsson, Sonja Bergström och Gunilla Göran.

Odlarglädje har ett preliminärt sommarprogram, se i kalendariet