Om vårt bisamhälle svärmar

Foto: Apinordica

Om du ser en svärmning i Skrubba ska du genast kontakta Annelie på 072-443 00 79.

Vad händer och varför?
När ett bisamhälle svärmar, ger sig den gamla drottningen iväg tillsammans med ett stort antal arbetsbin. Svärmen samlas först i den typiska klungformen i bigårdens närhet, innan färden går vidare mot den nya boplatsen. Att en svärmning sker är oftast ett tecken på att bisamhället mår bra och står på toppen av sin utveckling.

Svärmning är binas sätt att föröka sig.

Utlösande faktorer kan vara tex att:

  • Drottningen upplevs som gammal och förbrukad av bina.
  • Samhället har för litet utrymme.

Båda dessa tillstånd får sin lösning genom svärmningen.

Bin är oftast ointresserade av oss kolonister och får de bara vara ifred så sticker dom inte. Detta gäller i synnerhet svärmande bin även om det stora ”biklotet” kan se hotfullt ut. =)

Följ oss gärna på Instagram

För löpande uppdatering om vad som händer i bisamhället, följ oss gärna på Instagram (bee_queens_skrubba).

Källor:
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/fakta-om-biodling/bisamhallet/
https://happyhive.se/svarmningen/


Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter