Peppar & Pumpas Skördefest

Peppar & Pumpas Skördefest i höst blir lördagen den 7 september. Preliminärt på Södra Årstalundens Koloniträdgårdar där den hölls förra året. När vi vet kommer kalendariet att uppdateras.

Projektgruppen kommer att planera en nätverksträff för alla som är intresserade av att vara med på Skördefesten i någon form.

·       Har du någon specialkunskap du vill visa eller föreslå någon som har det.

·       Har du tips på någon aktivitet som skulle passa in på Skördefesten.

·       Vill du vara kolonikock, funktionär, ingå i projektgruppen som kommer att ha möten dagtid under våren och sommaren.

I början av maj kommer vi kalla till en nätverksträff för årets Skördefest. Om du ska till Nordiska Trädgårdar i Älvsjö kommer du kunna se kolonikockarna som uppträder varje dag klockan 13.30 på scenen Ätbart och Monika från Peppar & Pumpa gör tävlingsbalkong, – kom gärna och rösta på den.

Vill du veta mer? Kontakta

Monika Langlet
Peppar & Pumpa