Protokoll från årsmöte 2022

Nu finns protokollet från årsmötet 23 april 2022, dokumentet finner du under “medlemssidorna“.