Rapport från den årliga synen inom vårt område

2015-06-28
Rapport från den årliga synen inom vårt område

I strålande solsken genomförde vi årets obligatoriska syn inom området.

De allmänna synpunkter vi har är:

Vårt område med tillhörande skogsområden är Naturreservat. Det är absolut förbjudet att slänga eller lagra skräp och annat i dessa områden. Vi måste alla hjälpas åt att hålla vår natur fri från allt som inte hör hemma där.

Våra häckar ut mot vägarna ska hållas fria från ogräs. Det gäller även för de som har staket. Vi har alla ett ansvar för att den ”vägsnutt” som går utanför den egna lotten hålls fri från ogräs och gropar.

Våra häckar ut mot vägarna får vara max 1 meter höga enligt beslut från ett årsmöte. Vi förutsätter att alla häckar som är högre än så är nedklippta till senast våren 2016.

Alla träd och buskar som växer utanför tomtgränsen och ut över vägen måste klippas in. Detta för att skydda både växterna och de bilar som åker inom området.

Vår koloniträdgårdsförening Skrubba är medlem i Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar (FSSK). Vi som medlemmar betalar en avgift till och ingår i Stockholms stads parker där vi alla har ett gemensamt ansvar. Vi i Styrelsen har som ansvar att varje år gå en syn för att se till att våra medlemmar underhåller och sköter sina stugor och lott tomter på det sätt som stadgarna säger att vi ska göra. Det är dels stadgar från FSSK och de stadgar som vi som medlemmar själva har bestämts som vi ser till att vi också följer.

Låt oss hjälpa varandra att hålla vårt Skrubba till en än mer trivsam och vacker miljö att vistas och vara i.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter