Rapport från den årliga synen inom vårt område

Foto: Jimmie Hjärtström

Lördagen den 30 juni gick vi, styrelsen, den årliga syn som vi enligt avtal är skyldiga att göra. Det är en glädje att möta många av er medlemmar och också se hur fint vårt område är!

Några saker som vi vill påminna om:

  • Alla våra allmänningar är ett gemensamt ansvar. Det är inte bara på städdagarna dessa ska skötas om.
  • Varje medlem har ansvar för vägen utanför häcken, staketet eller tomtgränsen. Ansvaret gäller till mitten av vägen där grannens ansvar tar vid. Vägen ska hållas fri från ogräs.
  • Träd och buskar får inte hänga ut över vägen. Detta för att växterna ska må bra och bilar ska kunna ta sig fram.
  • Våra grusparkeringar ska rensas från ogräs och gräset ska vara kortklippt där gräsparkering finns.
  • Mellan varje lott löper en rågång som är ca 70 cm bred. Det är du och din grannes gemensamma ansvar att hålla denna gång rensad och fin.

Låt oss hjälpa varandra att hålla vårt Skrubba trivsamt och vackert!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter