Rapport från den årliga synen inom vårt område

Med lagom varmt väder, utan regn, tog vi oss en promenad genom vårt härliga område. Det finns så många fina trädgårdar, så många vackra härliga träd, buskar och blommor. På vissa trädgårdar syns det hur fantasin och kreativiteten flödar över av odlingsglädje.

Men … Vi måste alla tänka på att vårda vårt område och hålla det fint och välskött för oss själva och för de som besöker oss. De allmänna synpunkter vi har är:

  • Parkeringsplatserna ska vara rensade från allt ogräs och det gäller för alla som har en parkering med grus.
  • Parkeringsplatser med gräs ska hållas klippta, välskötta och fria från grus.
  • Vi har alla rågångar som delas mellan mig och min granne. Där finns ett gemensamt ansvar att hålla dessa rågångar fria från ogräs och de ska vara framkomliga.
  • Våra skogsområden är Naturreservat. Det är absolut förbjudet att slänga eller lagra skräp och annat i dessa områden. Vi måste alla hjälpas åt att hålla vår natur fri från allt som inte hör hemma där.
  • Våra häckar ut mot vägarna ska hållas fria från ogräs. Det gäller även för de som har staket. Vi har alla ett ansvar för att den ”vägsnutt” som går utanför den egna lotten hålls fri från ogräs och gropar.
  • Våra häckar ut mot vägarna får vara max 1 meter höga enligt beslut från ett årsmöte. Vi förutsätter att alla häckar som är högre än så är nedklippta till senast våren 2015.

Vår koloniträdgårdsförening Skrubba är medlem i Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar (FSSK). Vi som medlemmar betalar en avgift till och ingår i Stockholms stads parker där vi alla har ett gemensamt ansvar. Vi i Styrelsen har som ansvar att varje år gå en syn för att se till att våra medlemmar underhåller och sköter sina stugor och lott tomter på det sätt som stadgarna säger att vi ska göra. Det är dels stadgar från FSSK och de stadgar som vi som medlemmar själva har bestämts som vi ser till att vi också följer.

Låt oss hjälpa varandra att hålla vårt Skrubba till en än mer trivsam och vacker miljö att vistas och vara i.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen