Renovering av centralvägen

Arbetet med att renovera Centralvägen kommer att göras den 10 – 11 juni under tiden 07:00 – 16:00.

Parkeringsplatserna vid infarten till området samt de vid Konsumtorget kananvändas under tiden. Övriga parkeringsplatser ska vara tomma.

Begränsad framkomlighet på Centralvägen under den tid som arbetet pågår.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter