Skicka in motion!

Motioner som ska behandlas på årsmötet 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2020. Motionen ska vara skriftligen med underskrift (samtligas underskrifter om flera ställer sig bakom motionen) och skickas till:

Skrubba Koloniträdgårdsförening
c/o Gunilla Bromér
Enspännargatan 64
165 57 Hässelby

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter