Sommarvattnet är påslaget!!

Vattenansvariga meddelade idag att vårt sommarvatten är påslaget!