Stugköp

Kontaktperson för intresselistan är Ingrid Norfors skrubba[@]skrubba.se.

För att täcka de administrativa kostnaderna tar vi ut en avgift på 150 kr per kalenderår. Som sätts in på föreningens bankgiro (Swedbank), 5278-7172. Avgiften för kommande år ska vara betald senast den 28 februari för att du ska behålla din plats i kön. Information om detta kommer att skickas ut till dig under december/januari.

Våra stugor får enligt stadgarna vara högst 26 kvm – utvändigt. Det är tillåtet att ha en öppen veranda på högst 8 kvm och ett uthus på högst 5 kvm. För att få äga en kolonistuga i Skrubba måste man vara mantalsskriven samt ha en fast bostad i Stor-Stockholm. Det är inte tillåtet att stadigvarande bo i kolonistugan under vinterperioden mellan oktober till april.

← Tillbaka till Information A-Ö