Uppstartsmöte för midsommarkommittén

Första steget mot en magisk midsommar är uppstartsmötet för midsommarkommittén. Det äger rum efter arbetsdagen den 4 maj kl. 14.00 i föreningshuset.

Alla som ingår i kommittén har fått ett mail från Ingrid Norfors med mer information.

Din närvaro på uppstartsmötet är oerhört viktig!

  • Lotter: 88-109
  • Datum: 4 maj
  • Tid: Kl. 14.00
  • Plats: Föreningshuset

Din närvaro är viktig! Tillsammans skapar vi en oförglömlig midsommar.

OBS! Var tredje år är man också behjälplig i de olika stånden och detta är är det lotterna 66-130.