Valberedningen söker sekreterare, är det du?

Just nu söker vi efter sekreterare till vår styrelse.
Kanske är det du?
Kanske är det någon du känner?

Är du intresserad eller har någon att föreslå så hör av dig till valberedningen – genast!

Exempel på vad sekreteraren gör i vår styrelse
Besvarar samtliga brev och mejl som kommer till styrelsen. Uppdaterar föreningsinformationen såsom kalendarium och funktionsförteckning, både på anslagstavlorna och på webbplatsen, samt rapporterar adressändringar till Koloniträdgårdsförbundet. Skriver protokoll vid styrelsemöten och vid styrelsens årliga syn. Ansvarar för distribution av protokoll och tar hand om all övrig posthantering. Härutöver planerar sekreteraren tillsammans med ordföranden styrelsemöten och anordnar med kallelse.

Valberedningen

Lena Berggren, Centralvägen 33

Marita Beckeman, Flaggbergsstigen 8

Kaisa Sundelin, Centralvägen 37