Valberedningen söker uthusansvarig, är det du?

Just nu söker vi efter uthusansvarig till D-huset (Handelsvägen) .
Kanske är det du?
Kanske är det någon du känner?
Ansvaret kan delas!

Tack så mycket för hjälpen!

Är du intresserad eller har någon att föreslå så hör av dig till valberedningen – genast!

Exempel på vad uthusansvariga gör
Toaletterna ska städas minst en gång per vecka från toaletterna öppnas tills de stängs för vintern. De ska se till att toalettpapper finns och byta trasiga lampor. Inför vintern ska vintertoaletter finnas öppna och tillgängliga. De ansvarar också för att meddela budningsansvarig när hämtning av torrtoaletter behöver göras.

Sopkärlen ska rengöras och ställas in för vintern (före vattenavstängningen). Hålla området runt uthuset välstädat och klippt hela säsongen.

Valberedningen

Lena Berggren, Centralvägen 33

Marita Beckeman, Flaggbergsstigen 8

Kaisa Sundelin, Centralvägen 37