Välkommen till föreningens årsmöte!

Årsmötet är lördagen den 18 april, kl 13.30. Likt tidigare år är mötet på Årsta Folkets Hus (Årsta Torg, i Årsta centrum). Kaffe och bulle serveras från kl 13.00. Kallelse kommer att skickas i behörig ordning.

OBS! Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 mars och glöm inte att skicka in era nomineringar till Årets kolonist.