Föreläsning – Med ögon på våra häckar!

Till alla medlemmar i Skrubba koloniträdgårdsförening!


I samband med vårt Sommarmöte den 10 juni 2012, innan det ordinarie mötet startar, inbjuder vi till ett föredrag om kolonilotternas ligusterhäckar.

Med ögon på våra häckar!

Föreläsare: Solveig Sidblad, trädgårdskonsulent på Koloniträdgårdsförbundet och rådgivare på Fritidsodlingens Riksorganisation, (FOR)

Tid: ca 30 minuter.

Vid förra årets Sommarmöte tog vi upp frågan om våra ligusterhäckar, bl. a om kulturhistorik, vård och skötsel, staket och alternativ till liguster osv. Vi vill gärna fortsätta den diskussionen i år och få inspiration att vårda våra häckar och värna vår miljö i Skrubba.

Välkommen!

Styrelsen/
Gunilla Göran