Viktiga datum för 2017

Motioner: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2017 för att kunna behandlas på Årsmötet 2017. Datum för när motioner ska lämnas är ändrat mot tidigare år enligt beslut på Årsmötet 2016. Motioner skickas till:

Skrubba Koloniträdgårdsförening

c/o Gunilla Bromér

Enspännargatan 64

165 57  Hässelby

 

Årsmöte: Årsmötet äger rum den 8 april i Årsta Folkets hus. Kallelse kommer att skickas som vanligt och per post.

Vi vill gärna få nomineringar till Årets kolonist 2016! Sista datum för nomineringar är 24 mars.

 

Gemensam städdag: Lördagen 6 maj har vi gemensam städdag.

 

Sommarmöte: Sommarmötet sker den 10 juni vid Föreningshuset.

 

Evenemangskalendern kommer att uppdateras med flera datum för gemensamma aktiviteter så håll utkik!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter