Wij trädgårdar

En vacker dag i augusti gör jag en dagstur till Wij trädgårdar i Ockelbo för att få inspiration och för att se hur internationellt kända landskapsarkitekter arbetar. Lars Krantz grundare av Rosendahls trädgårdar i Stockholm blev för ca 10 år sedan tillfrågad av Ockelbo kommun att skapa ett trädgårdslandskap runt Wij herrgård.  

Han tog sig an uppdraget och har med hjälp av erkända experter skapat något speciellt i Wij. Någon traditionell trädgård finner du inte, på den vidsträckta ytan. Vid entren upp mot herrgården kan du vandra genom olika naturrum, skapade av landskapsarkitekt Ulf Nordfjäll.  

Mitt i en kornåker, 110m lång och 12m bred ”gata”, är du i björkrummet, vid tjärnen med näckrosor, på myren, på klapperstensfältet, vid skogsbrynet. Ulf Nordfjäll blev inspirerad av naturen runt omkring Ockelbo och har ”tagit” in naturen,(som t. ex en liten myrtjärn) och omvandlat den till naturinstallationer.

Det är fantastiskt vackert med de för naturen typiska växterna i varje rum, det blir en mycket strikt avgränsad del av natur som ger tillfredsställelse för alla sinnen.  Parallellt med denna naturgata löper en lika lång tall-allé med en dikesren och dess typiska växter.

Lars Krantz fick höra att det var näst intill omöjligt att flytta tallar, så det blev en utmaning! Under vandringen ser jag ett otroligt blått vackert linfält, ett fantastiskt grönsaksfält, stora kompostlimpor och mängder med ettåriga blommor som t. ex ringblommor, trädgårdsmalvor och lejongap.

Wij trädgårdar har i samarbete med Gävle högskola en 2-årig trädgårdsmästarutbildning och studenterna har i år testat olika odlingsmetoder, tre olika metoder med samma växt och ca 8 olika metoder, det var bl.a. olika typer av täckodling, såteknik,(direktsådd, förkultivering) olika typer av gödsling, dyr jord, billig jord osv. Studenterna hade flera mätmetoder, men jag såg vad jag såg!

”Inget är kärare än livet, ljuvare än hälsan” Carl von Linne´.

Så kom jag till örtagården och de svenska gamla medicinalväxterna. Som t.ex. rosenrot, som sänker blodtrycket, höjer prestationen och utjämnar obalans i kroppen, (jämför ginseng) vallört, bra både för gödsling och människohy, ringblomma, grodblad, kvanne, osv. osv.

”Varför blir gärna alla trädgårdsmästare gamla, har vacker hy om inte örterna vederkvicker dem” Carl von Linne´.

Ett växthus med ca 50 olika sorters chili! Läs, ”Eat the heat” Jarl Borssen´s bok om matlagning och odling med chili. Du kan smaka och köpa det egenbryggda ölet Jädraöl. Kanske till lunch i de vackra salarna i restaurangen och med råvaror från de egna odlingarna, förstås!

Så, rosodlingen med 223 olika sorter! Flera av dem för känsliga för klimatet i zonen, men med en omsorgsfull plantering och skydd kan de alla klara övervintringen på platsen. Jag fann sex av mina egna rosor på plats men min önskelista blev lång!

Butik, konsthantverk, växtförsäljning, kretslopp, förnybar energi, kafé m.m det finns mycket att ta del av, omgivningarna runt herrgården är mycket vackra och det finns mer att njuta av och se på än vad jag här har försökt att beskriva.

Läs mer på www.wij.se

Text av Gunilla Göran