Vårt område

Här nedan hittar ni ett rikt urval av våra underbara stugor! (De flesta av stugorna är avbildade under sommaren 2013, och några har uppdaterade bilder från 2020 och 2023.)

Tack till Charles & Git Hammarsten för deras dedikerade arbete med att fotografera samtliga stugor i Skrubba koloniträdgård.