På grund av rådande omständigheter har trivselgruppen beslutat att ta det säkra före det osäkra och ställa in alla aktiviteter.